Beloningsstrategie

Een beloningsstrategie vertaalt de strategie van de onderneming naar het beloningsdomein en sluit naadloos aan op de strategische HR-prioriteiten. Een succesvolle beloningsstrategie wordt verder erkend en uitgedragen door het management en is helder en aantrekkelijk voor medewerkers.

In een internationale context geeft een global/wereldwijde beloningsstrategie die door het (regionale) hoofdkantoor is opgesteld richting aan het beloningsbeleid van landenorganisaties en zorgt deze voor een gemeenschappelijke taal rondom belonen in de organisatie.

Bexer heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van zowel nationale als internationale beloningsstrategieën. In Nederland hebben wij ervaring met ondernemingen van verschillende omvang en in meerdere sectoren. Internationaal hebben onze consultants internationale beloningsstrategieën ontwikkeld voor multinationals met landenorganisaties in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Azië en Australië. Bexer adviesbureau beloningsstrategie en beloningsbeleid. Advies beloning en arbeidsvoorwaarden. Rewards and benefits consulting. Salaris, bonus, pensioen. Reorganisaties en verandertrajecten.

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid is de doorvertaling van beloningsstrategie in concrete arbeidsvoorwaardenregelingen. Het Bexer team adviseert over de volledige breedte van het arbeidsvoorwaardenpakket. Daarbij kan je onder andere denken aan:

  • Salarisbeleid ontwerpen en implementeren dat past bij alle medewerkersgroepen en zorgt voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de loonkosten.
  • Benchmarken van het huidige beloningsbeleid om kansen en verbeterpunten te identificeren.
  • Variabele beloningsregelingen ontwerpen en implementeren die medewerkers richting geven, motiveren en/of als retentiemechanisme fungeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bonussen, sales-specifieke incentives, collectieve bedrijfsregelingen zoals een winstdeling, en long-term incentives en participatieplannnen. Lees meer.
  • Toekomstbestendige pensioenregelingen en op maat gemaakte benefits zoals mobiliteitsregelingen of beleid rondom vakantiedagen, werkuren en overwerk. Lees meer.

Een aantrekkelijk beloningsbeleid ontwikkelen en uitrollen is een stevige uitdaging en elk project is anders. Het Bexer-proces levert resultaat. We werken hierbij als ontdekkingsreizigers. Beginnen met een open mind is cruciaal als je echt vooruit wil. We ontwikkelen strategieën die worden onderbouwd met feiten, data en kwantitatieve analyses. Het resultaat? Een optimaal beloningsbeleid voor onze klanten en klant-medewerkers.

Lees meer over onze aanpak

Bexer heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van beloningsbeleid en hanteert doorgaans de volgende bewezen aanpak welke bestaat uit drie fases. Uiteraard is ieder project anders en kiezen we soms voor een alternatieve werkwijze.

Fase 1: Bepalen kaders en verbeterpunten voor beloningsbeleid

Vanuit de organisatiestrategie bepalen wij samen de strategische prioriteiten, kaders en behoeften voor beloning. Soms doen wij daarnaast een uitvraag bij managers en medewerkers om de behoeften scherp te krijgen. Verder geloven wij in de kracht van data. Wij analyseren beschikbare HR data en benchmarken bestaande regelingen tegen de relevante beloningsmarkt(en) om kansen en verbeterpunten te identificeren.

Fase 2: Ontwikkelen beloningsbeleid

Bexer gelooft in een holistische aanpak voor het ontwikkelen van beloningsbeleid. In deze tweede fase ontwikkelen wij meerdere scenario’s voor een nieuw beloningsbeleid. Dit kan gaan om één of enkele beloningselement maar ook om het hele pakket. Wij bepalen niet alleen het best passende ontwerp van de onderliggende arbeidsvoorwaarden maar dragen ook zorg voor de integraliteit van het beloningsbeleid. Per scenario bepalen wij de voor- en nadelen en de (financiële) impact voor de organisatie en medewerkers. Het arbeidsvoorwaardenpakket kan onder andere uit de volgende arbeidsvoorwaarden bestaan: salarisschalen, salarisverhogingen, bonussen, sales incentives, aandelenregelingen, pensioen, mobiliteit, regelingen voor overwerk, andere vergoedingen en verzekeringen. Onze consultants hebben ruime ervaring met al deze arbeidsvoorwaarden.

Voor het opstellen van scenario’s voor het nieuwe beleid werken wij doorgaans samen met een klankbordgroep of een andere vertegenwoordiging aan de klantzijde om een goede fit met de organisatie te waarborgen. Met de meest aantrekkelijke scenario’s op tafel helpen wij vervolgens om te komen tot een definitieve keuze voor het nieuwe beloningsbeleid. Hierbij kan je denken aan het faciliteren van workshops en meetings om stakeholders en besluitvormers mee te nemen in het proces en om keuzes te maken. Naast het management zijn de ondernemingsraad en vakbonden partijen die veelal meegenomen dienen te worden in beleidswijzigingen. Onze consultants hebben ervaring met het implementeren van complexe en impactvolle veranderingen waarbij de OR en/ of vakbonden aan tafel zitten. Wanneer relevant kunnen wij daarnaast onze partners op het gebied van arbeidsrecht inzetten om ervoor te zorgen dat juridisch de juiste route wordt genomen.

Fase 3: Implementatie

Zodra het nieuwe beloningsbeleid is geaccordeerd begint de implementatie. In deze fase kunnen onder andere de volgende activiteiten aan bod komen:

  • Communicatie nieuw beleid (informatiesessies, webinars, persoonlijke brieven aan medewerkers, Q&A’s etc.).
  • Opstellen of herschrijven personeelshandboek, CAO en/ of bedrijfsreglementen.
  • Opstellen individuele effectberekeningen voor medewerkers bij impactvolle veranderingen.
  • Verwerken wijzigingen beleid in HR systemen.

Bexer ondersteunt klanten indien gewenst bij de implementatie van nieuw beleid, zowel op interim- als projectbasis.
Bexer adviesbureau beloningsstrategie en beloningsbeleid. Advies beloning en arbeidsvoorwaarden. Rewards and benefits consulting. Salaris, bonus, pensioen. Reorganisaties en verandertrajecten.

Rob Westrek
Rob WestrekPartner
Telefoon
+31 (0)6 1228 6272
Emmy Kooloos
Emmy KooloosSenior Consultant
Telefoon
+31 (0)6 5340 0358

Neem gerust contact met mij op, ik denk graag met je mee.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste nieuwe Bexer content zoals blogs, nieuwsbrieven, aankondigingen, uitnodigingen voor webinars of meetings en ander Bexer nieuws.

Inschrijven