Een diversiteit aan arbeidsvoorwaarden heeft vaak een historische reden. Denk bijvoorbeeld aan een opeenstapeling van beleidswijzigingen waarbij de zittende populatie langdurende garanties heeft gekregen. Andere situaties waarin harmonisatie van arbeidsvoorwaarden op zijn plaats is zijn bijvoorbeeld fusies, joint ventures en overnames.

Bexer benadert harmonisatievraagstukken met een brede blik, van salaris tot pensioen en van directie tot OR. Een harmonisatietraject is vaak complex en ingrijpend. Het Bexer-proces levert resultaat. We beginnen met een open mind en ontwikkelen strategieën die worden onderbouwd met feiten, data en kwantitatieve analyses. Vervolgens bepalen we de impact van beleidswijzigingen, nemen we belanghebbenden mee in de wijziging en zorgen we ervoor dat de Directie en HR onderbouwde keuzes maken. Een heldere richting voor de harmonisatie is slechts het begin. Bexer helpt vervolgens om de harmonisatie te implementeren. We weten dat een  harmonisatie een grote impact kan hebben op mensen. Een impact die verder gaat dan technisch inzicht in de wijziging van bonus, pensioen en leaseauto. We zijn een team samen met de klant en helpen dus met onderhandelen, communiceren en uitrollen.

Reorganisaties

Bij een reorganisatie vindt een ingrijpende verandering in de organisatie plaats. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in de organisatie-inrichting zoals het samenvoegen van afdelingen, het afscheid nemen van bepaalde groepen medewerkers, een overgang van onderneming of het oprichten en inrichten van een nieuwe entiteit.

Bexer ondersteunt bij het formuleren, communiceren én implementeren van arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen bij reorganisatie. Op deze pagina delen wij onze visie en aanpak.

Naast reorganisaties kunnen organisaties te maken krijgen met ingrijpende veranderingen zoals de overstap van een CAO naar een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, verplichtstelling CAO of bedrijfstakpensioenfonds, en de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden volgend op een fusie of overname. Lees meer over onze visie en aanpak bij dergelijk verandertrajecten.Bexer adviesbureau reorganisaties en verandertrajecten. Uit CAO stappen. Personeelsreductie. Verplichtstelling CAO, Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Reward effectiveness. Optimalisatie loonkosten. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden. Advies beloning en arbeidsvoorwaarden. Rewards and benefits consulting. Salaris, bonus, pensioen, benchmarking. Reorganisaties en verandertrajecten.

Vergroten winstgevendheid en personeelsreductie

Soms is een reorganisatie noodzakelijk om de winstgevendheid van de organisatie acuut te verhogen. Daarbij is een reductie van het aantal medewerkers/formatieplaatsen vaak een vereiste. Een uitkomst kan zijn het begeleiden van een downsizing op basis van het afspiegelingsbeginsel. Bexer heeft hier ruim ervaring mee en kan hierbij ondersteunen.

Het is van belang om niet alleen te kijken naar het aantal medewerkers bij een reorganisatie maar ook naar de hoogte van de huidige beloning van (groepen) medewerkers. Bijvoorbeeld door het arbeidsvoorwaardenpakket te benchmarken tegen relevante peers, de kosteneffectiviteit van de arbeidsvoorwaarden te analyseren, en door besparingsmogelijkheden te inventariseren.

En natuurlijk staan loonkosten niet op zichzelf en is het zaak om de bredere blik en visie op de talent in de organisatie niet te verliezen. Voor de meeste ondernemingen maken hun mensen het verschil. Bij een reorganisatie is het daarom zaak goed uit te leggen waarom bepaalde ingrepen noodzakelijk zijn en hoe dit leidt tot een betere en positieve toekomst na de vervelende fase. Denk in dit kader bijvoorbeeld ook aan kritieke en schaarse functies en de kans om beloning als retentiemechanisme in te zetten om na de reorganisatie de draad weer op te kunnen pakken.

Personeelsreductie bij reorganisatie

Een personeelsreductie is een ingrijpend event voor de organisatie. Niet alleen heeft dit impact op uw medewerkers maar ook op de inrichting van de organisatie. Bexer begrijpt het belang voor uw organisatie, uw reputatie, en erkent de impact voor uw werknemers. Als betrouwbare onafhankelijke partij leveren wij een degelijke Uitwisselbaarheidstoets – in lijn met de beleidsregels van het UWV – om ervoor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plek landt.

Tijdens het gehele reorganisatieproces binnen uw bedrijf is Bexer in staat om waar nodig aanvullend support te verlenen, zoals het doorrekenen van uw sociaal plan of het ontwikkelen van een strategische personeelsplanning. Dankzij onze kennis & expertise zijn wij in staat vast te stellen op welke functies gesneden kan of moet worden binnen uw organisatie. Wij doen grondig onderzoek. Wij toetsen zelf kritisch en leveren een onafhankelijk resultaat. Bexer adviesbureau reorganisaties en verandertrajecten. Uit CAO stappen. Personeelsreductie. Verplichtstelling CAO, Bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Reward effectiveness. Optimalisatie loonkosten. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden. Advies beloning en arbeidsvoorwaarden. Rewards and benefits consulting. Salaris, bonus, pensioen, benchmarking. Reorganisaties en verandertrajecten.

Bexer levert:

 • De expertise om te bepalen in welke functies gesneden moet worden binnen uw organisatie
 • Een gedegen UW-toets, in lijn met de Beleidsregels UWV
 • Uitgevoerd door getrainde UW-functie-analisten
 • Een kwalitatief, betrouwbaar en onafhankelijk resultaat, met de mogelijkheid om dit in een rapportvorm gepresenteerd te krijgen die gedeeld kan worden met alle betrokken partijen binnen de organisatie

Lees meer over reorganiseren en personeelsreductie:

“Uitwisselbare functies zijn functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn.”

De factoren voor de vaststelling van de uitwisselbaarheid van functies: ▪ dienen in onderlinge samenhang te worden beoordeeld, en ▪ zijn ingecalculeerd met een bepaalde overdrachtsperiode.

Het UWV toetst de uitwisselbaarheid van de functies op de volgende factoren: ▪ Niveau & Beloning

 • Functie-inhoud
 • Kennis & Vaardigheden
 • Competenties
 • Specifieke omstandigheden

Bexer heeft een eigen protocol ontwikkeld, met bijkomend format en kwaliteitscontrole-mechanisme, die – indien toegepast door onze in UW-toetsen getrainde professionals, tot betrouwbare adviezen leidt. Met onze kennis en ervaring zijn wij in staat om enkele functies tot uw gehele organisatie te analyseren om zo te bepalen welke functies uitwisselbaar zijn.

 • Doel: vergroten winstgevendheid door o.a. afscheid te nemen van een deel van het personeelsbestand.
 • Stappen in onze aanpak:
  1. Analyseren huidige organisatie-opbouw en strategische behoeften personeel komende jaren.
  2. Bepalen disciplines/ afdelingen/ functies waar afslanking zal plaatsvinden.
  3. Bepalen impact van reorganisatie-scenario.
  4. Inrichten nieuwe organisatie.
  5. Toetsen uitwisselbaarheid van functies a.d.h.v. de UWV-toetsingscriteria.
  6. Bepalen welke medewerkers uit dienst zullen gaan.
  7. Bepalen financiële impact van collectief ontslag
 • Resultaat:
  • Het grondig observeren en beoordelen van de juiste medewerkers in de juiste functie, en het daarbij plaatsen in de correcte functieschaal.
  • Een juiste evaluatie, inclusief onderbouwing wie op welke functie en op welk niveau voorgedragen kan worden voor ontslag.
 • Doel: Het integreren en valideren van twee functiegebouwen en het toetsen van het geïntegreerde geheel aan de huidige functie-overgangsmatrix (FOM) en toelichten van verschillen om de uitwisselbaarheid te onderbouwen.
 • Stappen in onze aanpak:
  1. Alle functies van bedrijf A zijn individueel gekoppeld aan het nieuwe functiegebouw (familie + schaal) en getoetst op uitwisselbaarheid.
  2. Het huidige functiegebouw van bedrijf B is vergeleken met het nieuwe gebouw (aan de hand van de beschrijvingen van de families en de voorliggende FOM) en getoetst op uitwisselbaarheid.
  3. Parallel is een kwaliteitscheck op het nieuwe functiegebouw uitgevoerd (beschrijvingen, inschaling).

Wij kunnen u ondersteunen met het uitvoeren van:

1. Een toets op de uitwisselbaarheid van een functie, dat in lijn is met de UWV richtlijnen, beoordeeld is door onze UW-functie-analisten, en gepresenteerd wordt in een rapportvorm.

2. Wij bieden u, voor algehele reorganisaties, ook de mogelijkheid om de evaluatie van de UW-toets in een generiek model te analyseren. Hierbij clusteren wij gelijksoortige functies in families, om een wildgroei aan functie -beschrijvingen en benamingen te voorkomenBexer is ook in staat u mee te nemen door het hele proces en een dragende en controlerende rol te spelen. Hierin begeleiden wij de HR tak binnen uw bedrijf bij het maken van de UW-toetsen, en voeren achteraf een kwaliteitscontrole uit.

Veel organisaties vragen zich af of het prestatiebeleid toe is aan verandering. Hierbij kunnen onder andere de volgende thema’s een rol spelen.

 • Toenemende vraag naar organische feedback en een open dialoog over ontwikkeling en prestatie, iets wat in het digitale tijdperk steeds eenvoudige wordt om te faciliteren.
 • Werken op projectbasis, in agile teams en matrix-structureren wordt steeds gebruikelijker. Het gevolg daarvan is dat de hiërarchische manager minder zicht heeft op de prestaties van de medewerker en deels zal moeten varen op de input van collega’s en data over prestaties.
 • Het beoordelen en het verwerken van de jaarlijkse salarisronde kost erg veel tijd van iedereen. Organisaties vragen zich af of het proces voldoende rendeert.
 • Variabele beloningsregelingen en salarisverhogingen worden door medewerkers als te complex ervaren of niet consistent toegepast in de organisatie.
 • Het budget dat beschikbaar is om jaarlijks beloning tussen medewerkers te differentiëren op basis van prestatie is te beperkt waardoor regelingen geen effect hebben.
 • Er is teveel focus op prestatie en achteruit kijken en te weinig op ontwikkeling en de carrière van de medewerker.
 • Er heerst geen prestatiecultuur in de organisatie en managers staan niet achter het prestatiebeleid waardoor het beleid inconsistent wordt toegepast.
Rogier Kerkhof
Rogier KerkhofPartner
Telefoon
+31 (0)6 5793 9491

Neem gerust contact met mij op, ik denk graag met je mee.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Ontvang als eerste nieuwe Bexer content zoals blogs, nieuwsbrieven, aankondigingen, uitnodigingen voor webinars of meetings en ander Bexer nieuws.

Inschrijven